Vad är Snilleblixtarna?

Det hela började i Stenungsund 1994. Uppfinnaren Anders Rosén anordnade tävlingen "Äggfallet" på en skola. Tävlingen gick ut på att råa ägg skulle släppas från 25 meters höjd och barnen skulle hitta på lösningar så att äggen höll. När Rosén såg barnens entusiasm och otroliga fantasiförmåga förstod han att man måste fortsätta med detta; att barn ska få uppfinna i skolan.

Sagt och gjort utlyste han en namntävling, antog namnet "Snilleblixtarna" som Angelica 8 år hittat på, och satte igång med verksamheten. Sedan har Snilleblixtarna spritt sig över landet som ringar på vatten. Ett hundratal orter är igång och fler kommer!

Målet med Snilleblixtarna är att stimulera barnens kreativitet, initiativförmåga samt självtillit. De får självständigt lösa problem de stött på i vardagen. Idén med Snilleblixtarna bygger på frivilligt deltagande och total gränslöshet.

Snilleblixtverksamheten är helt i linje med vad som står om kreativitet, innovationstänkande och entreprenörskap i den nuvarande läroplanen. De konventionella läroämnena i skolan integreras på ett naturligt sätt i Snilleblixtarna.

Varje år genomförs lokala Snilleblixtmässor och tävlingar ute i landet. Sedan 1998 finns även en årlig nationell mässa.


Snilleblixtvisionen
Snilleblixtarna skall verka för:
  • Att synliggöra och stimulera barns otroliga kreativitet, initiativförmåga och tänkande.
  • Att ge barn tillit via den skaparkraft de besitter.
  • Att barn har ett eget tänkande som måste stimuleras och tas på allvar av de vuxna.
  • Att ta tillvara och utveckla företagsamhet i barn.
  • Att individen kan tillämpa och fördjupa sina kunskaper via lösning av egna problem - problembaserat lärande.
  • Att göra skolan kreativare, roligare och mer lustfylld för såväl lärare, elever som föräldrar.
  • Att skapa nya kunskapsnätverk mellan skolan och dess omgivning.
  • Att öka samverkan mellan skola och näringsliv.Klicka på de bilder som Ni vill titta närmare på så visas de i ett eget fönster.
Ni stänger fönstret genom att klicka någonstans på bilden.
Hem | Verkstaden | Innovatören | Uppfinningar | Snilleblixten
Styrelsen | Kontakt | Länkar | Kurser | Medlemskap | E-Handel


Blekinge Uppfinnareverkstad
Öjavadsvägen 2, 376 36 Svängsta
Tel: 0454-58 90 25E-post: info@blekingeuppfinnare.se   Hemsida: blekingeuppfinnare.se

© Hälleviks Webdesign - Blekinge Uppfinnareverkstad